กระป๋องกระดาษอัดแข็ง,กระบอกโปสเตอร์

blog

กระป๋องกระดาษอัดแข็งสามารถนำมาใช้บรรจุสินค้าที่ ไม่ต้องการให้สินค้าเกิดความชื้น เช่น ลวดเชื่อม นอกจากจะใช้ในอุตสาหกรรม ลวดเชื่อมแล้ว ตัวกระบอกกระดาษ หรือกระป๋องกระดาษอัดแข็งยังสามารถใช้ในงานที่ต้องการหลีกเลี่ยงความชื้นหรือประเทศที่ไม่ต้องการให้ใช้แพ็คเก็จเป็นพลาสติก เพื่อสิ่งแวดล้อม ก็สามารถใช้ตัวกระบอกกระดาษอัดแข็งเป็นตัวทดแทนในการบรรจุสินค้าได้เป็นอย่างดี 

ลงทะเบียนด้านล่างเพื่อรับการอัพเดทก่อนไคร